Welcome to Turpan! | An Introduction to Uyghur Life in Western Xinjiang, China

Travel Xinjiang: Far West China

--------------------------------------------- Welcome to Turpan! Located two hours southeast of the Xinjiang capital of Urumqi, the city of ...

https://clip.dj/jajs6SAQ_6U