Sufi Medley - Abdullah Qureshi | lyrics

lost boy

parh parh ilm te faazil hoya, te kade apny aap nu parhya na, bhaj bhaj varna ey mandar maseeti, te kade man apny vich variya na .

https://clip.dj/toNlyafL_XM