સોના ને લાગે ક્યાંથી કાટ : Sona Ne Lage Kyathi Kaat (Part 1) | Nonstop Gujarati Bhajan : Soormandir

Soor Mandir

Album : Sona Ne Lage Kyanthi Kaat Singer : Pamela Jain, Praful Dave, Satish Dehra, Hirasingh Boraliya, Dipak Joshi, Appu ...