સોના ને લાગે ક્યાંથી કાટ - ભાગ ૧ | Sona Ne Lage Kyanthi Kaat - Part 1 | Gujarati Lokgeet Nonstop

Cinecurry Gujarati

Songs Mangal Mandir 0:23 Itni Shakti 1:08 He Jagne Jadva Krishna Govaliya 2:17 Kachi Re Mati Nu Kodiyu 6:02 Bhakti Re Karvi ...

https://clip.dj/MpKHtv6AMQM