"Shree Uvasaggaharam Stotra with Lyrics" | Sheela Shethia | 27 Chants

Rajmudra Production

Shree Uvasaggaharam Stotra Uvasaggaharam Pasam, Pasam Vandami Kamma-ghan-mukkam; Visahar-vis-- ninnasam, Mangal ...

https://clip.dj/ms26a2_HT-8