@Turkmenim Rozubaý-Baky (3) Türkmenistanyň üstünde oýnalýan global we regional oýunlar

Turkmenim

Tejribeli graždan aktiwisti we habarçy Rozubaý bilen strategist aktiwist Baky Dünýä Türkmenleriniň demokratiýa platformasynyň ...