Parushan Parvadhiraj ( Khadya Sayam Divas ) खाद्य संयम दिवस 04 September 2021

Terapanth

04 September 2021.

https://clip.dj/ULwR7k_m2fQ