முருக பெருமான் மந்திரங்கள் | Murugan mantra in tamil | Murugan manthiram tamil | Lord murugan

Unknown Tips Tamil

மந்திரம்: உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய் மருவாய் மலராய் மணியாய் ...