Muni sagarmal ji swami 107 - स्वामी जी म्हाने दर्शन दीन्हा जी ......

Bhikhu shyam