Malupet pa rin mga FANG ACTION!!

Schizo-Pelma Tv

isa na namang classic tarantula feeding guys! May mga breeding project tayo kaso di pa maharap.. Feeding muna tayo. Pakita ko ...