🔴 [Live]รายการ อรุณสวัสดิ์ ฟ้าวันใหม่ วันจันทร์ที่ 06 ธันวาคม 2564

Bluesky Channel Live

[Live] รายการ อรุณสวัสดิ์ ฟ้าวันใหม่ วันจันทร์ที่ 06 ธันวาคม 2564 #อรุณสวัสดิ์ฟ้าวันใหม่ #ช่องฟ้าวันใหม่ #blueskychannel

https://clip.dj/ZChQZVJSnFw