Kamal Sethia`s perfomance at Acharya Shree Bhikshu Samadhai Sathal, Siyari....

Puneet Baid

Khana Jaka Swami ji Sa... Really heart touching bhajan by kamal uncle....