ஆடைகள் இல்லாமல் சீடர்களை சண்டை செய்ய வைக்கும் கொடூரமான சாமியார் | Pradeep Kumar

Pradeep Kumar

இந்த சாமியார் செய்ததைக் கேட்டாலே நெஞ்சை உறைய வைக்கும் உண்மை .

https://clip.dj/WkoeRAXx4FI