ਅਮਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ || Amli de karname || By Dullat Production

Dullat Production

Sat Siri Akal Jii ਅਮਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ || Amli de karname || By Dullat Production A story by Dullat Production @Dullat Production .

https://clip.dj/MOupM92zJ9A