BLBuH-QrV6o
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát - Nhạc Thiền

Download "Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát - Nhạc Thiền" MP3 or MP4 for free

clip.dj - the fastest high quality YouTube to MP3 and MP4 converter in high definition

Description: Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát - Nhạc Thiền

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát - Nhạc Thiền - Download MP3 music or MP4 video:

Watch Video OnlineDownload MP3 Download Video

Are you the owner of this convertable material and do you want to disable the conversion of your media on clip.dj? Then you can request a conversion block for this video.

Similar videos which can be converted to MP3 music or MP4 videos
5:04
Free MP3 Download of Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm high quality MP4

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm (Nhạc Niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Trung Hoa)

bemineto99
9,056 views
19 Aug 2011
Download MP3
5:05
Free MP3 Download of Great Compassionate Heart Dharani - Chu Dai Bi high quality MP4

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Con cầu xin mẹ phù hộ độ trì cho the gioi hoa binh, chung sanh an lac, bot ddau thuong va thu han. .~.~.~.~.~.~.~....

4papaya
193,760 views
02 Sep 2007
Download MP3
7:05
Free MP3 Download of Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát - Thầy Thích Trí Thoát high quality MP4

Danh sách phát: www.youtube.com --------------- Tán dương hình tượng ở đầu sách Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng Tuyệt thay Đại Sĩ, thệ nguyện khó tuyên, Bi vận Đồng Thể, Từ khởi Vô Duyên, tầm thanh cứu khổ, tùy loại hiện hình, hiện khắp sắc thân, tình lẫn vô tình. Nếu có chúng sanh gặp các khổ nạn, vừa xưng danh Ngài, lập tức cứu vớt. Giàu, thọ, con cái, hễ có mong cầu, lễ bái cúng dường, đều được thỏa nguyện. Vì sao xưng danh, liền được cảm thông? Do tâm Bồ Tát đã chứng Chân Không từ thuở lâu xa. Do tâm "vô tâm" hợp tâm chúng sanh và hợp tâm Phật, chúng sanh mê trái, chẳng thể thọ ân. Do gặp tai nạn, hoặc chuyện khẩn cấp, vừa phát lòng Thành, cảm ứng đạo giao, như trăng trong mát, vằng vặc giữa trời, in bóng trong nước, không đâu chẳng trọn. Nếu như chẳng tin, không sao cảm được, như nước xao, đục, bóng trăng chẳng tỏ, lỗi tại nơi nước, há trăng chẳng chiếu? Nếu nước lặng trong, liền hiện rạng ngời. Cũng như nắng Xuân, tăng trưởng mầm mộng, gặp phải cây khô, càng thêm mục nát; cam lộ tưới khắp, cây cỏ cùng tươi, nếu cây không rễ, làm sao sanh sôi? Yếu quyết nhập đạo: Tín là bậc nhất; muốn gội từ ân, không tin chẳng được! Tưởng nghĩ Bồ Tát, vì sao được vậy? Là vì gốc xưa, nên thành như thế. Gốc xưa ra sao? Chứng trọn Tam Giác, hiệu Chánh Pháp Minh, phước huệ cùng trọn, tuy trụ Tịch Quang, bi nguyện chưa nguôi, lại hiện Bồ Tát, phù tá Pháp Vương. Hiện thân mười giới, thân nào cũng hiện, xét theo chiều dọc, suốt khắp ba đời, xét theo chiều ngang, trọn khắp mười ...

Linh Minh Trạm Tịch
2,332 views
04 Nov 2011
Download MP3
3:50
Free MP3 Download of Kinh Quán Âm cứu khổ(Bạch Y Thần Chú) high quality MP4

Kinh Quán Âm cứu khổ KINH CỨU KHỔ KINH VĂN: KINH CỨU KHỔ Nam mô Đại Từ, đại Bi Quảng Đại Linh Quan Thế Âm Bồ Tát. (đọc 3 lần) Nam mô cứu khổ, cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, bá thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật. Phật cáo A Nan ngôn, thử kinh Đại Thánh, năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bịnh, năng cứu tam tai bá nạn khổ. Nhược hữu nhơn tụng đắc nhất thiên biến, nhứt thân ly khổ nạn, tụng đắc nhứt vạn biến, hiệp gia ly khổ nạn. Nam mô Phật lực oai, Nam mô Phật lực hộ, sử nhơn vô ác tâm linh nhơn thân đắc độ, hồi quang Bồ Tát, hồi thiện Bồ Tát, A Nậu Đại Thiên Vương chánh điện Bồ Tát, ma kheo ma kheo thanh tịnh tỳ kheo, quan sự đắc tán, tụng sự đắc hưu, chư Đại Bồ Tát, ngũ bá A La Hán, cứu hộ đệ tử......nhứt thân ly khổ nạn, tự ngôn Quan Thế Âm. Anh lạc bất tu giải, cần độc thiên vạn biến tai nạn tự nhiên đắc giải thoát, tín thọ phụng hành tức thuyết, Chơn ngôn viết: Kim Ba Kim Ba Đế, Cầu Ha Cầu Ha Đế, Đa La Ni Đế, Ni Ha La Đế, Tì Lê Ni Đế, Ma Ha Dà Đế, Chơn Lăng Càn Đế, Ta Bà Ha. II/. VIẾT RA CHỮ HÁN: 救苦經南無大慈大悲廣大靈光世音菩薩南無救苦, 救難觀世音菩薩, 百千萬億佛, 恆河沙數佛, 無量功德佛, 佛告阿難言, 此經大聖, 能救獄囚, 能救重病, 能救三災百難苦. 若有人誦得一千遍, 一身離苦難, 誦得一萬遍, 合家離苦難. 南無佛力威, 南無佛力護, 使人無惡心, 令人身得度, 迴光菩薩, 迴善菩薩, 阿耨大天王正殿菩薩, 摩丘摩丘清淨毘丘, 官事得散, 訟事得休, 諸大菩薩, 五百阿羅漢救護弟子...............一身離苦難, 自言觀世音, 瓔珞不修解, 勤讀千萬遍災難自然得解脫, 信受奉行即說, 真言 ...

bemineto99
228,810 views
02 Nov 2011
Download MP3
4:54
PHẬT NHẠC: Mẹ Từ Bi - Quang Dũng

Mẹ Từ Bi - Quang Dũng Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay qui kính lạy Người thiết tha con khấn nguyện cầu. Quê huơng là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng. Nam Mô Đai Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường. Sớm khuya rơi rớt khôn lường. Nương thuyền từ vượt qua bến mê đến nơi bờ giác. Mẹ hiền Quán Thế âm giọt nước cành dương xoa dịu lầm than. Mẹ hiền Quán Thế Âm đem đến an vui dứt sạch ưu phiền. Mẹ hiền Quán Thế Âm ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên, Mẹ hiền Quán Thế Âm chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chiến tranh đau đớn cuộc đời bão giông mây nước ngập trời. Con xin mẹ Từ Bi cứu độ trần gian

Quyen Tran
13,045 views
15 May 2010
Download MP3
1:11:28
Chú Đại Bi và Sự Linh Ứng Của Quán Thế Âm Bồ Tát - Thích Trí Huệ

www.phatam.com , trang Phật Giáo mới (2011), rất hay và lợi ích. Trang này có hầu hết tất cả những Video và Audio giảng Phật Pháp của các Thầy trong và ngoài nước như: Pháp Sư Tịnh Không, Thích Giác Nhàn, Thích Trí Huệ, Thích Phước Tiến, Thích Pháp Hòa... Trang này còn có những Video và Audio Phật Giáo khác như: Sách Nói, Phim Phật Giáo, Kinh Chú... Tất cả những tài liệu Phật Giáo trong trang này được cho phép tải về miễn phí dưới dạng Video và Audio (MP3, CD), rất tiện cho việc nghe, xem và phổ biến Phật Giáo. Nam Mô A Di Đà Phật

phatamvideo
4,240 views
10 Apr 2012
Download MP3
6:12
Free MP3 Download of PHẬT NHẠC: Kinh cầu mẹ từ bi - Thanh Thúy high quality MP4

Chắp tay lạy Mẹ Quán Thế Âm. Cành dương dứt sạch mê trầm khổ đau, Thành tâm quy kính nguyện cầu: Nam Mô Đại Từ Bi Quán Thế Âm! Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế âm! Lạy Bồ Tát xin Người xót thương Độ chúng sinh linh trót lầm than. Chơi vơi chẳng biết đâu là hướng. Như chiếc thuyền nan giữa đại dương. Nam Mô Đại Từ Bi Quán Thế Âm! Nam Mô Đại Từ Bi Quán Thế Âm! Như chiếc thuyền nan giữa đại dương. Lênh đênh trên khắp nẻo vô thường. Sóng ngiệp trùng vây vòng nghiệp chướng. Bể khổ trầm luân luống đoạn trường. Nam Mô Đại Từ Bi Quán Thế Âm! Nam Mô Đại Từ Bi Quán Thế Âm! Bể khổ trầm luân luống đoạn trường. Thuyền từ cứu vớt kẻ hiền lương. Phật Pháp vô biên Tâm vô lượng. Bồ đề thơm ngát toả mời phương

Quyen Tran
21,106 views
11 May 2010
Download MP3
6:02
Mẹ Từ Bi - Quang Lê _ Hương Thủy - YouTube.FLV

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Chắp tay quy kính lạy người thiết tha con khấn nguyện cầu Quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi rớt khôn lường Nương thuyền từ vượt qua bến mê đến nơi bờ giác. Mẹ Hiền Quán Thế Âm giọt nước cành dương xoa dịu lầm than Mẹ Hiền Quán Thế Âm đem đến an vui dứt sạch ưu phiền Mẹ Hiền Quán Thế Âm chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Chiến tranh đau đớn cuộc đời bão giông mây nước ngập trời Con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian.

An Thiện
1,323 views
14 Sep 2011
Download MP3
3:37
Free MP3 Download of SÁM PHÁT NGUYỆN QUAN ÂM high quality MP4

Nam Mô Thiên thủ thiên nhãn, đại từ đại bi Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp. Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ. Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh, Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo. Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền bát nhã. Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ, Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định. Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn. Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi. Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh. Nếu con hướng về nơi non đao, non đao tức thời liền sụp đổ. Nếu con hướng về lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự khô tắt. Nếu con hướng về cõi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu diệt, Nếu con hướng về loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ liền được tự no đủ, Nếu con hướng về chúng Tu La, Tu la tâm ác tự điều phục, Nếu con hướng về các súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát _(Quảng Trang)_

ttt pham
74 views
01 Nov 2012
Download MP3
5:52
Free MP3 Download of Mẹ Từ Bi - Thích Pháp Như (Nhạc Phật Giáo) high quality MP4

Mẹ Từ Bi - Thích Pháp Như (Nhạc Phật Giáo) Lyric: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi rớt không lường. Nương thuyền từ vượt qua, bến mê đến nơi bờ giác. ĐK: Mẹ Hiền Quán Thế Âm, giọt nước nhành dương xoá dịu lầm than. Mẹ Hiền Quán Thế Âm, đem đến an vui xóa sạch ưu phiền. Mẹ Hiền Quán Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. Mẹ Hiền Quán Thế Âm, chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời. Con xin Mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời. Con xin Mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian... Xem đầy đủ tại: www.youtube.com

Da Tịnh Lộc
7,211 views
10 Aug 2011
Download MP3
5:57
Mẹ Từ Bi - Hà Phạm Anh Thư (Nhạc Phật Giáo)

Mẹ Từ Bi - Hà Phạm Anh Thư (Nhạc Phật Giáo) Lyric: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi rớt không lường. Nương thuyền từ vượt qua, bến mê đến nơi bờ giác. ĐK: Mẹ Hiền Quán Thế Âm, giọt nước nhành dương xoá dịu lầm than. Mẹ Hiền Quán Thế Âm, đem đến an vui xóa sạch ưu phiền. Mẹ Hiền Quán Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. Mẹ Hiền Quán Thế Âm, chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời. Con xin Mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời. Con xin Mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian... Xem đầy đủ tại: www.youtube.com

Da Tịnh Lộc
1,927 views
10 Aug 2011
Download MP3
6:02
Mẹ Từ Bi - Thích Tâm Hiếu (Nhạc Phật Giáo)

Mẹ Từ Bi - Thích Tâm Hiếu (Nhạc Phật Giáo) Lyric: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi rớt không lường. Nương thuyền từ vượt qua, bến mê đến nơi bờ giác. ĐK: Mẹ Hiền Quán Thế Âm, giọt nước nhành dương xoá dịu lầm than. Mẹ Hiền Quán Thế Âm, đem đến an vui xóa sạch ưu phiền. Mẹ Hiền Quán Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. Mẹ Hiền Quán Thế Âm, chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời. Con xin Mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời. Con xin Mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian... Xem đầy đủ tại: www.youtube.com

Da Tịnh Lộc
1,468 views
10 Aug 2011
Download MP3
6:11
Mẹ Từ Bi - Phúc Béo

MẸ TỪ BI Nhạc : Chúc Linh Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Chắp tay quy kính lạy người thiết tha con khấn nguyện cầu Quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi rớt khôn lường Nương thuyền từ vượt qua bến mê đến nơi bờ giác Mẹ Hiền Quán Thế Âm giọt nước cành dương xoa dịu lầm than Mẹ Hiền Quán Thế Âm đem đến an vui dứt sạch ưu phiền Mẹ Hiền Quán Thế Âm chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Chiến tranh đau đớn cuộc đời bão giông mây nước ngập trời Con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian

TheBaochau
912 views
24 Feb 2012
Download MP3
Nam Mô Đại Bi Quán

  Hey guys! clip.dj is an easy online tool to convert videos from YouTube, Dailymotion and Vimeo to high quality MP3 music or MP4 video files. Important: You must agree to our terms of service before using this web application! Have fun! ;)

  How it works: Just enter some keywords for the videos you search for or a video URL (like http://www.youtube.com/watch?v=MkviQTo67FM) into the text field at the top of this page and press "Search".


  clip.dj bookmarklet: clip.dj

  Drag the bookmarklet above to your browser toolbar, so you can download your MP3s and MP4s fast and comfortly by pressing on this bookmarklet whenever you're browsing YouTube.

  Another awesome shortcut: whenever you're on YouTube just enter the two letters "xd" before the video URL and press enter: http://www.youtube.com/watch?v=MkviQTo67FM => http://www.xdyoutube.com/watch?v=MkviQTo67FM ;)

  Loading...