rfXkNOz8lEg
www.facebook.com/shivayashiva : dwadasa jyotirlinga stotra

Download "www.facebook.com/shivayashiva : dwadasa jyotirlinga stotra" MP3 or MP4 for free

clip.dj - the fastest high quality YouTube to MP3 and MP4 converter in high definition

Description: https://www.facebook.com/shivayashivasaurAShTradeshe vishade.atiramye jyotirmayaM chandrakalAvataMsam |bhaktipradAnAya kR^ipAvatIrNaM taM somanAthaM sharaNaM prapadye ||shrIshailashR^i~Nge vibudhAtisa~Nge tulAdritu~Nge.api mudA vasantam |tamarjunaM mallikapUrvamekaM namAmi saMsArasamudrasetum ||avantikAyAM vihitAvatAraM muktipradAnAya cha sajjanAnAm |akAlamR^ityoH pariraxaNArthaM vande mahAkAlamahAsuresham ||kAverikAnarmadayoH pavitre samAgame sajjanatAraNAya |sadaiva mAndhAtR^ipure vasantamo~NkAramIshaM shivamekamIDe ||pUrvottare prajvalikAnidhAne sadA vasantaM girijAsametam |surAsurArAdhitapAdapadmaM shrIvaidyanAthaM tamahaM namAmi ||yAmye sada~Nge nagare.atiramye vibhUShitA~NgaM vividhaishcha bhogaiH |sadbhaktimuktipradamIshamekaM shrInAganAthaM sharaNaM prapadye ||mahAdripArshve cha taTe ramantaM sampUjyamAnaM satataM munIndraiH |surAsurairyaxa mahoragADhyaiH kedAramIshaM shivamekamIDe ||sahyAdrishIrShe vimale vasantaM godAvaritIrapavitradeshe |yaddharshanAtpAtakamAshu nAshaM prayAti taM tryambakamIshamIDe ||sutAmraparNIjalarAshiyoge nibadhya setuM vishikhairasa.nkhyaiH |shrIrAmachandreNa samarpitaM taM rAmeshvarAkhyaM niyataM namAmi ||yaM DAkinishAkinikAsamAje niShevyamANaM pishitAshanaishcha |sadaiva bhImAdipadaprasiddaM taM sha~NkaraM bhaktahitaM namAmi ||sAnandamAnandavane vasanta mAnandakandaM hatapApavR^indam |vArANasInAthamanAthanAthaM shrIvishvanAthaM sharaNaM prapadye ||ilApure ramyavishAlake.asmin samullasantaM cha jagadvareNyam |vande mahodAratarasvabhAvaM ghR^iShNeshvarAkhyaM sharaNam prapadye ||jyotirmayadvAdashali~NgakAnAM shivAtmanAM proktamidaM krameNa |stotraM paThitvA manujo.atibhaktyA phalaM tadAlokya nijaM bhajechcha || || iti dvAdasa jyotirli~NgastotraM saMpUrNam ||.

www.facebook.com/shivayashiva : dwadasa jyotirlinga stotra - Download MP3 music or MP4 video:

Watch Video OnlineDownload MP3 Download Video

Are you the owner of this convertable material and do you want to disable the conversion of your media on clip.dj? Then you can request a conversion block for this video.

Similar videos which can be converted to MP3 music or MP4 videos
8:45
Free MP3 Download of Dwadasha Jyotirlinga Stotram (with lyrics) high quality MP4

द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र (Sanskrit stotra created by Adi Shankaracharya) LYRICS (in English) souraashtradeshe vasudhaavakaashe I jyotirmayam chandrakalaav...

sacredverses
10,525 views
27 Mar 2011
Download MP3
4:54
Free MP3 Download of www.facebook.com/shivayashiva : daridradahana high quality MP4

https://www.facebook.com/shivayashiva ।।दरिद्र दहन स्तोत्र।। विश्र्वेश्र्वराय नरकार्णव तारणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्य द...

ShiVaYaShiVa
6,704 views
15 Feb 2009
Download MP3
5:35
Free MP3 Download of www.facebook.com/shivayashiva : chandrashekaraastakam high quality MP4

https://www.facebook.com/shivayashiva.

ShiVaYaShiVa
4,875 views
15 Feb 2009
Download MP3
3:28
Free MP3 Download of www.facebook.com/shivayashiva : lingastakam high quality MP4

https://www.facebook.com/shivayashiva.

ShiVaYaShiVa
15,549 views
16 Jan 2009
Download MP3
8:18
www.facebook.com/shivayashiva : nirvana chandrashekara

https://www.facebook.com/shivayashiva.

ShiVaYaShiVa
1,798 views
21 Feb 2009
Download MP3
6:02
www.facebook.com/shivayashiva : Pasunam patim

Pasunam Pathim Papa Nasam Paresam, Gajendrasya Kruthimvasanam Varenyam, Jada Jutamadhye Sphurad Ganagavarim, Mahadevamekam Smarami Smararim 1 I meditate only...

ShiVaYaShiVa
2,778 views
15 Feb 2009
Download MP3
2:39
Free MP3 Download of www.facebook.com/shivayashiva : SivaPanchakam high quality MP4

https://www.facebook.com/shivayashiva.

ShiVaYaShiVa
4,123 views
15 Feb 2009
Download MP3
5:55
Shiva Jyotirlinga

A nice video clip of Shiva Jyotirlinga. Source: www.shaivam.org.

justprams
2,260 views
04 Apr 2007
Download MP3
2:01
Shiva Keh Bhakt Jano Neh Pukarah Jab Sankat Padhneh Par ! Om Namaho Shivayeh.

http://www.mapsofindia.com/maps/india/jyotirlinga.htm Jyotirlinga Shrines Map India.

aneeshdollydhody
23 views
06 Feb 2013
Download MP3
4:20
dwadasa aradhanam

appansatagopan
62 views
29 Jan 2011
Download MP3
3:05
Free MP3 Download of இடரினும் தளரினும் high quality MP4

https://www.fb.com/thirumarai இடரினும் தளரினும் எனதுறுநோய் தொடரினும் உனகழல் தொழுதெழுவேன் கடல்தனில் அமுதொடு கலந்த நஞ்சை மிடறினில் அடக்கிய வேதியனே இதுவோ எமை ஆள...

ShiVaYaShiVa
28,278 views
28 Jan 2009
Download MP3
6:10
Facebook ShivayaShiva2

rickytvm100
15 views
29 Aug 2010
Download MP3
3:30
Free MP3 Download of உற்று இருந்த உணர்வு high quality MP4

https://www.fb.com/thirumarai உற்று இருந்த உணர்வு எலாம் ஆனாய் நீயே! உற்றவர்க்கு ஓர் சுற்றமாய் நின்றாய் நீயே! சுற்று இருந்த கலைஞானம் ஆனாய் நீயே! கற்றவர்க்கு ஓ...

ShiVaYaShiVa
1,990 views
28 Jan 2009
Download MP3
www.facebook.com/shivayashiva : dwadasa jyotirlinga stotra

  Hey guys! clip.dj is an easy online tool to convert videos from YouTube, Dailymotion and Vimeo to high quality MP3 music or MP4 video files. Important: You must agree to our terms of service before using this web application! Have fun! ;)

  How it works: Go to YouTube and find a video you want to download, copy its URL (like http://www.youtube.com/watch?v=MkviQTo67FM) into the text field at the top of this page and press "Go".


  clip.dj bookmarklet: clip.dj

  Drag the bookmarklet above to your browser toolbar, so you can download your MP3s and MP4s fast and comfortly by pressing on this bookmarklet whenever you're browsing YouTube.

  Another awesome shortcut: whenever you're on YouTube just enter the two letters "xd" before the video URL and press enter: http://www.youtube.com/watch?v=MkviQTo67FM => http://www.xdyoutube.com/watch?v=MkviQTo67FM ;)

  Loading...