OMq7ibKlmnU
Chú Đại Bi - Tụng 21 Biến, 60 Phút.wmv

Download "Chú Đại Bi - Tụng 21 Biến, 60 Phút.wmv" MP3 or MP4 for free

clip.dj - the fastest high quality YouTube to MP3 and MP4 converter in high definition

Description: Download: http://www.mediafire.com/?ypq6f1ee40av4CHÚ ĐẠI BINam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da2. Nam mô a rị da3. Bà lô yết đế thước bát ra da4. Bồ đề tát đỏa bà da5. Ma ha tát đỏa bà da6. Ma ha ca lô ni ca da7. Án8. Tát bàn ra phạt duệ9. Số đát na đát tỏa10. Nam mô tất kiến lật đỏa y mông a rị da11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà12. Nam mô na ra cẩn trì13. Hê rị ma ha bàn đa sa mế14. Tát bà a tha đậu du bằng15. A thệ dựng16. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa (*) na ma bà dà17. Ma phạt đạt đậu18. Đát điệt tha19. Án! A bà lô hê20. Lô ca đế21. Ca ra đế22. Di hê rị23. Ma ha bồ đề tát đỏa24. Tát bà tát bà25. Ma ra ma ra26. Ma hê ma hê, rị đà dựng27. Cu lô cu lô yết mông28. Độ lô độ lô phạt xà da đế29. Ma ha phạt xà da đế30. Đà ra đà ra31. Địa rị ni32. Thất phật ra da33. Giá ra giá ra34. Mạ mạ phạt ma ra35. Mục đế lệ36. Y hê di hê37. Thất na thất na38. A ra sâm phật ra xá lợi39. Phạt sa phạt sâm40. Phật ra xá da41. Hô lô hô lô ma ra42. Hô lô hô lô hê rị43. Ta ra ta ra44. Tất rị tất rị45. Tô rô tô rô46. Bồ đề dạ bồ đề dạ47. Bồ đà dạ bồ đà dạ48. Di đế rị dạ49. Na ra cẩn trì50. Địa rị sắt ni na51. Ba dạ ma na52. Ta bà ha53. Tất đà dạ54. Ta bà ha55. Ma ha tất đà dạ56. Ta bà ha57. Tất đà du nghệ58. Thất bàn ra dạ59. Ta bà ha60. Na ra cẩn trì61. Ta bà ha62. Ma ra na ra63. Ta bà ha64. Tất ra tăng a mục khê da65. Ta bà ha66. Ta bà ma ha a tất đà dạ67. Ta bà ha68. Giả kiết ra a tất đà dạ69. Ta bà ha70. Ba đà ma yết tất đà dạ71. Ta bà ha72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ73. Ta bà ha74. Ma bà rị thắng yết ra dạ75. Ta bà ha76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da77. Nam mô a rị da78. Bà lô kiết đế79. Thước bàn ra dạ80. Ta bà ha81. Án! Tất điện đô82. Mạn đa ra83. Bạt đà dạ84. Ta bà ha(*) Các bản hiện đang lưu hành, được trì tụng rộng rãi ở Việt Nam thiếu năm chữ này.

Chú Đại Bi - Tụng 21 Biến, 60 Phút.wmv - Download MP3 music or MP4 video:

Watch Video OnlineDownload MP3 Download Video

Are you the owner of this convertable material and do you want to disable the conversion of your media on clip.dj? Then you can request a conversion block for this video.

Similar videos which can be converted to MP3 music or MP4 videos
14:55
Free MP3 Download of Chú Đại Bi - Thầy Thích Trí Thoát tụng (mới) high quality MP4

Chú Đại Bi - Thầy Thích Trí Thoát tụng (mới)

bemineto99
116,126 views
12 Dec 2011
Download MP3
4:11
Free MP3 Download of Chú Đại Bi - TT. Thích Trí Thoát tụng high quality MP4

Chú Đại Bi - TT. Thích Trí Thoát tụng

bemineto99
3,617 views
22 Jun 2011
Download MP3
6:07
Free MP3 Download of CHÚ ĐẠI BI - Võ Tá Hân phổ nhạc high quality MP4

Chú Đại Bi - Nhạc Võ Tá Hân - Hợp ca Nhóm Cadillac - Phòng thâu Quang Đạt - Hình ảnh Diệu Hạnh - Duyệt lời Chú: Thích Phước Huệ. Xin vào trang nhà votahan.com/nhac để hạ tải mp3 và bài nhạc Chữ Đại Bi có nghĩa là: Đại = to lớn, mênh mông ... Bi = lòng thương xót, thương hại. Đại Bi: ý nói lòng thương xót bao la, rộng lớn, vô biên. Đại Bi Tâm: Lòng muốn trừ hết những phiền não, đau khổ của chúng sanh. Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Sự Linh Ứng Của Chú Ðại Bi: Chú Ðại Bi này ở trong kinh "Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Ðại Bi Tâm Ðà La Ni". Hồi đời quá khứ vô lượng ức kiếp, có đức Phật Thiện Quang Vương Tịnh Trụ ra đời, vì ngài Quán Thế Âm mà nói ra chú đại bi này. Lúc đó, Ngài mới trụ bực sơ địa, mà sau khi nghe chú này rồi, thì siêu chứng lên bực Bát địa liền. Ngài thấy cái hiệu nghiệm như vậy, thì phát lời đại nguyện rằng: "Nếu qua đời vị lai có thể đem chú này ra mà làm lợi ích cho chúng sanh, thì cho thân Ngài sanh ra ngàn cái tay và ngàn con mắt vv Ngài nguyện vừa rồi thì quả nhiên tay mắt đều cụ túc tất cả, và lại chư Phật phóng quang soi đến thân Ngài và soi khắp vô biên thế giới . Khi ấy Ngài lại phát nguyện nữa rằng: Nếu người nào trì tụng chú này mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp, đến lúc mạng chung thì có thập phương chư Phật hiện thân tiếp dẫn về cõi Tịnh độ. Bằng như người nào trì tụng chú này mà sau còn đọa vào ba đường ác đạo và chẳng đặng sanh về cõi Phật, hay là ...

votahan
568,049 views
07 Dec 2009
Download MP3
7:37
Free MP3 Download of NGHI THỨC TỤNG CHÚ ĐẠI BI ( 大悲咒) - 7 BIẾN ( PHẦN 6 ) high quality MP4

CHÚ ĐẠI BI ( 大悲咒) - Đây là nghi thức đọc tụng có phụ đề dành cho những người tại gia , theo giọng đọc của Thầy Thích Trí Thoát . Các Bạn có thể tuỳ nghi đọc tụng 7 , 21 , hoặc 108 Biến ...

TANG TRUNG THANG
6,738 views
07 Nov 2011
Download MP3
9:00
Free MP3 Download of CHÚ ĐẠI BI(Giọng Tụng Thầy Thích Trí Thoát).flv high quality MP4

Một Giọng Tụng Trong Trẻo Ai Nghe Cũng Phải In Sâu vô Tiềm Thức

trungchuong235953
10,653 views
28 Sep 2011
Download MP3
3:50
Free MP3 Download of Thầy Trí Thoát Tụng Thần Chú Đại Bi high quality MP4

Kinh: Niệm Chú Đại Bi

hieumoithuong
132,762 views
15 Apr 2010
Download MP3
1:40
Free MP3 Download of NGHI THỨC TỤNG CHÚ ĐẠI BI ( 大悲咒) - 7 BIẾN ( PHẦN 3 ) high quality MP4

CHÚ ĐẠI BI ( 大悲咒)- Đây là nghi thức đọc tụng có phụ đề dành cho những người tại gia , theo giọng đọc của Thầy Thích Trí Thoát . Các Bạn có thể tuỳ nghi đọc tụng 7 , 21 , hoặc 108 Biến ...

TANG TRUNG THANG
19,635 views
07 Nov 2011
Download MP3
4:51
Free MP3 Download of NGHI THỨC TỤNG CHÚ ĐẠI BI ( 大悲咒) - 7 BIẾN ( PHẦN 7 ) high quality MP4

CHÚ ĐẠI BI ( 大悲咒) - Đây là nghi thức đọc tụng có phụ đề dành cho những người tại gia , theo giọng đọc của Thầy Thích Trí Thoát . Các Bạn có thể tuỳ nghi đọc tụng 7 , 21 , hoặc 108 Biến ...

TANG TRUNG THANG
5,014 views
07 Nov 2011
Download MP3
1:19:03
Free MP3 Download of Tụng Chú Đại Bi ( 21 biến - Hinh tịnh ) - Thầy Thích Huệ Duyên high quality MP4

Hình Bồ Tát Quán Thế Âm ( Tịnh ) - CHÚ ĐẠI BI - THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI ( CÓ PHỤ ĐỀ ) Tụng Chú Đại Bi cùng với giọng tụng của Thầy Thích Huệ Duyên ( 21 biến ) thời gian # 1 giờ 19 phút : www.youtube.com

An Võ Văn
485 views
05 Oct 2012
Download MP3
1:18:59
Free MP3 Download of Tụng Chú Đại Bi ( 21 biến, có hào quang ) - Thầy Thích Huệ Duyên high quality MP4

HÌNH BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM CÓ PHÁT HÀO QUANG - CHÚ ĐẠI BI - THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI ( CÓ PHỤ ĐỀ ) 1. Tụng Chú Đại Bi cùng với giọng tụng của Thầy Thích Huệ Duyên ( 1 biến ) thời gian # 7 phút : www.youtube.com 2. Tụng Chú Đại Bi cùng với giọng tụng của Thầy Thích Huệ Duyên ( 5 biến ) thời gian # 21 phút : www.youtube.com 3. Tụng Chú Đại Bi cùng với giọng tụng của Thầy Thích Huệ Duyên ( 7 biến ) thời gian # 29 phút : www.youtube.com 4. Tụng Chú Đại Bi cùng với giọng tụng của Thầy Thích Huệ Duyên ( 21 biến ) thời gian # 1 giờ 19 phút : www.youtube.com

An Võ Văn
162 views
24 Oct 2012
Download MP3
4:24
Free MP3 Download of Chú Đại Bi ( Tụng bởi ni sư Tây Tạng Ani Choying Drolma) high quality MP4

Chú Đại Bi Great Compassion Mantra

Vietnamesepride100
550 views
06 Jul 2012
Download MP3
Chú Đại Bi - Tụng

  Hey guys! clip.dj is an easy online tool to convert videos from YouTube, Dailymotion and Vimeo to high quality MP3 music or MP4 video files. Important: You must agree to our terms of service before using this web application! Have fun! ;)

  How it works: Go to YouTube and find a video you want to download, copy its URL (like http://www.youtube.com/watch?v=MkviQTo67FM) into the text field at the top of this page and press "Go".


  clip.dj bookmarklet: clip.dj

  Drag the bookmarklet above to your browser toolbar, so you can download your MP3s and MP4s fast and comfortly by pressing on this bookmarklet whenever you're browsing YouTube.

  Another awesome shortcut: whenever you're on YouTube just enter the two letters "xd" before the video URL and press enter: http://www.youtube.com/watch?v=MkviQTo67FM => http://www.xdyoutube.com/watch?v=MkviQTo67FM ;)

  Loading...